Google
 

MCLMCL
Zdjęcie 1 z 1
KRAKóW. ZBIORNIKI PODZIEMNE z oferty Titan Aqua to typoszereg produktów o pojemnościach u użytkowych 3000,4500 i 6000 litrów. Zbiorniki możemy ze sobą łączyć, by uzyskać optymalną dla siebie wielkość. Zbiorniki charakteryzują się solidną,użebrowaną konstrukcją umożliwiającą zakopanie ich w gruncie nawet przy niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych,znacznie mniejszą wagą niż zbiorniki betonowe,a przede wszystkim wieloletnią żywotnością. .Są one wykonane z bardzo trwałego i nieprzezroczystego polietylenu, w kolorze czarnym . (Nie powinno się używać pojemników metalowych, gdyż zawarte w deszczówce słabe kwasy sprzyjają korozji oraz powodują zażelazienie wody.) Zbiorniki z grupy przeznaczonej do magazynowania wody deszczowej składają się z zbiornika, rury wznoszącej (shaft) i eleskopowej przedłużki (swift) umożliwiającej w zależności od głębokości posadowienia zbiornika dostosowanie poziomu pokrywy do poziomu terenu.We wnętrzu zbiornika zamontowany jest jeden z dwóch rodzajów mechanicznych filtrów, służących do odseparowania zanieczyszczeń spływających z dachu, od wody deszczowej wpływającej do zbiornika.Inne elementy wyposażenia zbiornika to między innymi: przelew z syfo nem i zabezpieczeniem przeciwko gryzoniom, poprzez który okresowo nadmiar wody deszczowej dopływającej do zbiornika może zostać odprowadzony poza zbiornik Pojemność 3000 l -Wysokość 2800 mm Średnica zbiornika 1540 mm Średnica rury wznoszącej 600 Pojemność 4500 l Wysokość 3100 mm Średnica zbiornika 1800 mm Średnica rury wznoszącej 600 Pojemność 6000 l Wysokość 3350 mm Średnica zbiornika 2070 mm Średnica rury wznoszącej 600 SYSTEM DOMOWO-OGRODOWY Rosnące ceny wody pitnej,wchodzący coraz szerzej w życie w kolejnych miastach Polski tzw,,,podatek od dachu,, (opłata za odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej wynikająca z wielkości powierzchni dachu),a także aspekty ekologiczne wpływają na coraz większe zainteresowanie systemami wykorzystania wody deszczowej. System domowo-ogrodowy służy do magazynowania ,a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak:spłukiwanie WC ,pranie,sprzątanie oraz podlewanie trawnika. System wykorzystany może być przez cały rok. System składa się z kompletnego zbiornika z pokrywą,filtrem,poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej Matrix wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC,pralka,sprzątanie,podlewanie).W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku ,instalacja jest automatycznie dopełniana wodą wodociągową. Należy pamiętać ,iż w przypadku tego systemu konieczne jest zaprojektowanie i wykonania osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę,a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podejmować juz na etapie projektowania obi ektu mieszkalne. Gdy jednak w pobliżu lokalizacji zbiornika podziemnego nie została poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna , a także brak jest zbiornika otwartego lub kanału, należy rozważyć zainstalowanie za zbiornikiem systemu rozsączającego AquaBlok. W gospodarstwie domowym, z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę,ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej (woda ta jest oczyszczana i przygotowywana do celów spożywczych).Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na aplikacje takie jak :higiena osobista -50 litrów,mycie naczyń-12 litrów,cele spożywcze -5 litrów oraz cele takie jak:pranie,mycie samochodu i porządki w domu i ogrodzie -40 litrów. Podsumowując :z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czy deszczówką. SYSTEM OGRODOWY Rosnące ceny wody pitnej,wchodzący coraz szerzej w życie w kolejnych miastach Polski tzw,,,podatek od dachu,, (opłata za odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej wynikająca z wielkości powierzchni dachu),a także aspekty ekologiczne wpływają na coraz większe zainteresowanie systemami wykorzystania wody deszczowej. Systemy ogrodowe obejmują: kompletny zbiornik z pokrywą,filtrem i przelewem,zatapialną pompę wielostopniową jednofazową,zamocowaną w zbiorniku oraz niezależną od zbiornika skrzynkę ogrodową z czujnikiem ciśnienia i podłączeniem do węża ogrodowego oraz przewodem elektrycznym. System jest gotowy do działania po otwarciu skrzynki,podłączeniu przewodu elektrycznego do gniazda oraz połączeniu węża do instalacji poboru wody. Skrzynka ogrodowa składa się z: obudowy wykonanej z wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego, wyposażonej w zamykaną pokrywę, automatu ciśnieniowego ze zintegrowaną ochroną przed suchobiegiem, podłączenia szybkozłączem do węża ogrodowego z zaworem, szybkozłącza do podłączenia rury z PE doprowadzającej wodę ze zbiornika, zaworu do opróżniania instalacji na okres zimowy, wyłącznia pompy zatapialnej oraz przewodu elektrycznego do podłączenia całości do 230 V. W przypadku możliwego ,okresowego braku wody w zbiorniku,do podlewania używać będzie się wody wodociągowej. Oferta moze obejmować też kompletny system umożliwiający odprowadzenie nadmiaru deszczówki do systemu rozsączającego AquaBlok. System rozsączający stosujemy tylko gdy w pobliżu zbiornika nie została poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna . Systemy ogrodowe służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody do celów np. podlewania trawnika w okresie wiosna - jesień. Oprócz tego, wodę można też oczywiście używać do innych celów takich jak: mycie samochodu, prace porządkowe dookoła domu itp. Woda z rynny poprzez rurę spustową doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do podziemnego zbiornika. Następnie na filtr ze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez przelew poza zbiornik. Do podlewania trawnika wykorzystuje się standardowe węże ogrodowe oraz naziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodniczych. ZBIORNIKI NAZIEMNE TITAN AQUA-wykorzystanie deszczówki. Oferta naziemna Titan Aqua jest obecnie najszerszą z dostępnych na rynku i ze względu na kształt obejmuje trzy rodzaje zbiorników:okrągłe,prostopadłościenne oraz dekoracyjne.Do wyboru jest jest ponad 40 różnych zbiorników .Pojemność zbiorników od 50 do 1500 l. Niezbędnymi elementami zbiorników są zbieracze i filtry do wody deszczowej,które zamontowane na rurach spustowych umożliwiają kierowanie wody deszczowej spływającej z dachu do zbiorników naziemnych. Całość uzupełniają węże połączeniowe niezbędne w sytuacji łączenia kilku zbiorników w szeregowy układ bakteryjny. Pojemność od 100 do 1500l. Zbiorniki wykonane są z polietylenu w kolorze czarnym, który chroni wodę przed nagrzaniem i światłem. Zapobiega to rozwojowi glonów. Posiadają pokrywy ,które są zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem oraz chronią przed dostaniem się zanieczyszczenia. Wyposażone w plastikowy kran oraz pobór dolny,do którego za pomocą szybkozłączki można podłączyć wąż a następnie wykorzystać deszczówkę do podlewania np. trawnika czy mycia samochodu. Istnieje również możliwość podłączenia do zbiornika pompy zewnętrznej;w takim przypadku poprzez wąż połączony z poborem dolnym można pompować deszczówkę np. do podlewania trawnika .Woda zgromadzona w zbiornikach naziemnych może być wykorzystywana więc zarówno do celów ogrodniczych jak i porządkowych w domu i ogrodzie. Można połączyć kilka zbiorników w układ szeregowy .Gwarancja 5 lat MCL.sc ul.Biskupińska 23 Kraków b.luberda@mcl.com.pl 697 500 517 http://www.pomocdrogowa.witryna.info/p2_zbiorniki.html
Strona www: http://www.pomocdrogowa.witryna.info/p2_zbiorniki.html
BERNADETA , 17 03 2008

 Dodaj komentarz
Ostatni komentarz:
Nie ma jeszcze komentarzy.