Zgodnie z RODO – unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku, każda osoba przetwarzająca w jakikolwiek sposób dane osobowe użytkowników, jest zobowiązana określić zasady i cele przetwarzania i gromadzenia ich.

SuperOgród – czyli Dawid Zdeb, osoba fizyczna, administrator i właściciel strony www.superogrod.pl.

Serwis www – strona internetowa udostępniana przez właściciela strony, którym jest Dawid Zdeb, udostępniany użytkownikom pod adresem www.superogrod.pl, oraz wszystkimi adresami przekierowującymi do głównego adresu strony, a także inne związane z jego uzupełnieniem, kontynuacją lub zmianą konieczną w przyszłości.

Dane osobowe – wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny, jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, umysłowe, fizjologiczne, kulturowe, ekonomiczne lub społeczne.

Osoba fizyczna – każdy użytkownik strony www.superogrod.pl, który odwiedza stronę i korzysta z jej informacji, usług lub użyteczności udostępnianych przez właściciela strony czyli Dawida Zdeb.

1. Administratorem danych jest właściciel strony www SuperOgród – Dawid Zdeb. Dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami i standardami określonymi w przepisach prawnych. Przechowywanie danych odbywa się na specjalnie zabezpieczonych serwerach. Na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
2. Dawid Zdeb jest jedynym administratorem danych osobowych. Twoja aktywność na moim serwisie www, czyli wysyłanie formularza kontaktowego, dodawanie zdjęć ogrodu do galerii ogrodów prywatnych lub dodawanie komentarzy jest również aspektem przetwarzania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres IP czy adres e-mail. Twoje dane osobowe są treścią poufną, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i ochroną danych osobowych, oraz w takim zakresie i celu jaki jest niezbędny do realizacji Usługi świadczonej elektronicznie.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, usunięcia, sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. Obowiązuje również prawo sprzeciwu czy wniesienia skargi do organu nadzorującego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej www.superogrod.pl – pp@superogrod.pl W przypadku wystąpienia cofnięcia zgody na przetwarzanie zastrzegam sobie prawo do przetwarzania jeżeli przepisy krajowe, unijne, a także prawa międzynarodowego zobowiązują do przechowywania danych. Udostępnianie danych może wystąpić w przypadku, gdy podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawnych (organy ścigania) zażądają takich informacji.
4. Dane nie są udostępniane innym podmiotom, jeśli nie są to podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
5. Dane osobowe mogą zostać usunięte w momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6. Pliki cookies są plikami używanymi przez stronę www. To one ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron. Informacje gromadzone to adres IP, wykorzystywana przeglądarka, system operacyjny, dostawca usługi internetowej, język, czas i data, lokalizacja, informacje wysyłane do witryny za pośrednictwem formularzy.
7. Gromadzone dane służą między innymi do monitorowania i sprawdzenia sposobu korzystania ze strony www. Te informacje służą jedynie do poprawy funkcjonowania. Dane o użytkownikach są zbierane przez narzędzie Clicky.com, którego głównym zadaniem jest monitorowanie zachowania użytkownika na stronie.

SuperOgród - Dawid Zdeb właściciel strony www.superogrod.pl

© 2024 SuperOgród
-